Xarxa Comunal d’ocupació

Que és la Xarxa Comunal d’Ocupació?

La Xarxa és una estructura comunal en la qual la interacció entre demandants de feina i oferents deixa de ser una relació individual entre una treballadora i un agent econòmic. A la xarxa convergeixen les necessitats de contractació de l’economia local i les de treballar de les veïnes en atur. D’aquesta manera la interacció es fa a través d’aquest mecanisme que fa les funcions de cerca i selecció de personal segons criteris els socials que demanda la comunitat.

Inscriure’s com a demandant de feina

Hi pot accedir qualsevol persona que compleixi amb els següents requisits:

 • No disposar d’un contracte de feina en actiu
 • Si s’està en situació irregular s’han complir les condicions per accedir a l’arrelament social.
 • Ser veïna dels barris de Sants, Sants-Badal, Hostafrancs i La Bordeta.
 • Tenir un domini bàsic del català o del castellà

Inscriure ofertes de feina

Les ofertes de feina han de complir les següents condicions:

 • Localitzades a Sants-Montjuïc: el lloc de feina o l’entitat contractant han d’estar ubicades al districte.
 • Contractació real: La feina ha de correspondre en temps, tasques i qualificació a la contractada.
 • Salari: El sou ha de ser igual o superior al salari mínim interprofessional o el conveni respectiu.

Objectius

La precarietat i la discriminació són un dels principals efectes de l’actual model d’accés al mercat laboral. Amb aquesta eina es pretén:

 • Combatre l’exclusió que pateixen els col·lectius més vulnerables per raó de gènere, raça, origen, edat, situació familiar o classe social.
 • Esdevenir un recurs per a la regularització de les persones en situació irregular.
 • Influint en el mercat laboral, volem contribuir a transformar l’economia dels barris de Sants i caminar cap a la relocalització, la democratització i la transició ecosocial.
 • Enfortir la comunitat a través de la creació d’estructures comunals

Membres de la XaCO

Una part important del projecte de la XaCO són les entitats que en formen part, i que estan compromeses amb els seus objectius. Per aquesta raó des de la Comunalitat de Sants les reconeixem com a entitats compromeses amb la contractació conscient i responsable. Les podreu reconèixer pel distintiu que així les acredita i us animem a donar-lis per reforçar aquells agents amb un compromís amb el barri i les seves veïnes.

Preguntes freqüents

 Per a dubtes concrets podeu posar-vos en contacta amb la XACO a través del correu electrònic xarxaocupacio@comunalitatsants.cat

Puc inscriure’m si tinc feina?

Només es poden apuntar aquelles persones que no disposen d’un contracte de feina. Això significa que si una persona està treballant de forma irregular es pot apuntar.

Quines són les condicions per accedir a la regularització per arrelament social?

L’actual legislació preveu poder regularitzar persones que han emigrat del seu país d’origen i es troben a l’estat a través del procés de regularització per arrelament social. Per poder realitzar-se és necessari disposar de les següents condicions:

 • Tenir tres anys de residència continua a l’estat (justificable amb el document de padró històric)

 • No tenir antecedents penals

 • Informe d’arrelament social

 • Proposta de contracte de feina

Només cal complir amb les dos primeres condicions. L’Informe d’arrelament social és un procediment que es fa a través de l’ajuntament de Barcelona (https://ajuntament.barcelona.cat/novaciutadania/ca/informes-i-altres-documents-destrangeria) i es pot tramitar de forma paral·lela a la inscripció a la XACO.

Pel que fa a la proposta de contracte de feina la XACO realitza la tasca de cercar entre les ofertes de feina inscrites quina d’aquestes podria servir per aquest procediment i posar-les a l’avast de les persones en situació irregular.

La XACO també realitzarà acompanyament en aquelles ofertes que serveixin per a regularitzar persones, tant a les treballadores com a les contractants.

 

Si no visc en algun d’aquests barris em puc inscriure?

Si. El projecte de la XACO està encarat a fomentar una economia local que sigui resolta per les seves pròpies veïnes. L’objectiu de la XACO no és que sigui una eina exclusiva de les persones que viuen a Sants, sinó que la xarxa es pugui replicar a altres barris i viles responent a les seves característiques i necessitats particulars.

Que vol dir un domini bàsic del català o castellà?

A la XACO no es demana cap titulació determinada que acrediti el nivell. Però sí que és necessari un domini bàsic de la llengua que permeti la comunicació en l’entorn laboral. Aquest domini serà comprovat a través d’una entrevista telefònica que es realitza per acabar de generar un perfil laboral.

Que passa si no disposo d'un domini bàsic de català o castellà

Si no es disposa d’aquest domini es pot obtenir a l’escola comunitària de formació permanent de La Troca (https://latrocasants.org/ ) en els diferents cursos de capacitació lingüística que ofereix tant de castellà com de català. Un cop es disposa d’aquest domini La Troca acompanya als seus estudiants que així ho demandin en la inscripció a la XACO

Si estic en situació irregular i no compleixo les condicions per accedir a l’arrelament social em puc inscriure?

A la XACO volem fomentar un mercat de treball regular, estable i de qualitat. Desgraciadament si una persona es troba en situació irregular està exclosa de poder accedir al treball de forma legal. Per combatre aquest fet la XACO vol esdevenir una eina de regularització persones a través del procediment de l’arrelament social. Aquest demana que es compleixin unes condicions determinades. Si no es disposa de tres anys de residència continua a l’estat (justificable amb el document de padró històric) i sense antecedents penals no es pot accedir a la regularització per arrelament social. Per tant no es pot treballar de forma legal i no es pot inscriure a la XACO.

Per a dubtes i més informació sobre la regularització de persones podeu consultar les entitats col·laboradores de la XACO com Tictac (http://www.intervencionesdecoloniales.org) i el Cercle de Migracions de Coopolis (https://www.bcn.coop/migracions/)

Puc inscriure una oferta encara que no sigui una entitat membre de la Xarxa?

Per les empreses i entitats contractants es pot participar a la XACO en dos nivells diferenciats. Un es inscriure una oferta per cobrir una necessitat concreta de contractació. La qual cosa no implica cap compromís. L’altre manera de participar és ser-ne membre que comporta uns serveis i compromisos que trobareu a https://comunalitatsants.cat/xaco/membres-de-la-xaco/

Puc inscriure una oferta si sóc una entitat o empresa del districte que realitzo part de la feina en altres ubicacions?

Sí, l’únic requisit que es demana és que es compleixin una de les dues condicions, o que l’empresa estigui ubicada al districte o que el lloc de feina hi sigui.

Aquestes condicions estan pensada per aquelles empreses o entitats que realitzen serveis i aquests depenen de l’activitat o el client que les contracte. També està pensat per empreses que estan ubicades fora de Sants-Montjuïc però tenen un lloc de feina fix al districte i per tant també podrien inscriure l’oferta de la feina ubicada a algun barri de Sants.

Entitats membres de la XaCO

Compromeses amb la contractació conscient i responsable

Abarka

Arcàdia

Impuls Coperatiu de Sants

Olistis Instinct Linguistique

La Troca

LaCol

Crearsa

La Ciutat Invisible

La Pera

L’Economat

Estructures en fusta

La Deskomunal

Kop de mà

Jamgo

Coopnet

Psicoopera

Aula d’idiomes

L’Esguard

Coop. Periferia Cimarronas