Xarxa per l’accés a l’habitatge

Què és la Xarxa per l’accés a l’habitatge?

L’habitatge és el principal eix d’espoli que pateixen les classes populars, aquell que genera més situacions de vulnerabilitat, pobresa i exclusió. L’especulació immobiliària és la gran destructora de comunitats, la que impedeix en moltes ocasions la reproducció de la vida.

Des de la Comunalitat de Sants volem iniciar un procés per generar una estructura comunitària i comunal dedicada a l’accés a l’habitatge, destinada a generar una fórmula alternativa a immobiliàries, que només busquen ampliar el seu marge de benefici a costa de l’augment de preus, i a millorar les borses públiques d’habitatge de lloguer que tenen una incidència molt baixa.

Part del model que volem implementar és una estructura d’intermediació entre petits propietaris que no vulguin participar de la dinàmica especulativa i les veïnes que necessiten accedir a un habitatge. Volem començar a explorar com es podria generar aquesta estructura amb la participació, tant de col·lectius i entitats del barri com del veïnat, generant mecanismes de governança i control popular.

Les entitats que participen activament d’aquesta xarxa són el Secretariat de Sants, Hostafrancs i La Bordeta i l’Impuls cooperatiu de Sants-Montjuïc.