Xarxa de jovent i adolescència

 Què és la Xarxa de jovent i adolescència?

El col·lectiu d’adolescents i joves és un grup amb característiques diverses, però també amb situacions comunes que els travessen en el seu dia a dia: precarietat laboral, dificultat d’accés a l’habitatge, mancança d’espais i equipaments dirigits a les seves necessitats i interessos i barreres per iniciar un projecte de vida autònom. Aquesta situació ha estat agreujada inicialment per la pandèmia, i actualment per la inflació, sent la salut mental de les persones joves un dels reptes principals a acompanyar. No obstant això, sovint és un repte per les entitats i institucions arribar a la població jove, i per això, des de la Comunalitat Urbana de Sants volem reivindicar aquells espais, organitzacions i projectes que les mateixes persones joves han creat, desenvolupat i liderat per a la transformació social i la millora de les seves condicions, per i per a elles.

En aquest sentit, des de la Comunalitat Urbana de Sants s’ha volgut posar en el centre al col·lectiu i així:

a) Analitzar els projectes de suport mutu, activisme, béns comuns i ESS dirigits o liderats per joves i donar-los a conèixer, afavorint la participació activa del jovent o servint de referent per futures iniciatives.

b) Facilitar la relació i enfortir la xarxa entre el jovent i els diferents equipaments i espais que lideren a través de la formació i/o divulgació de coneixement compartit.

c) Fomentar que siguin les mateixes persones joves qui protagonitzin i liderin aquestes accions, acompanyant-les i donant-los suport des de la xarxa i la comunalitat urbana.

Tant la Xarxa de Joves, com el desenvolupament de les línies de treball serà liderat per l’Esguard SCCL, cooperativa de lleure que treballa amb infància i adolescència, sent el seu equip professional majoritàriament persones joves, amb experiència i participació en altres espais de relació del lleure juvenil i entitat activadora de la Comunalitat urbana de Sants. En aquest sentit, es pretén poder generar espais de trobada per tal de crear sinergies que enllacin els col·lectius de joves i que es faci per un compromís comunitari.