Notícies

Crida a les entitats de Sants compromeses amb l’antiracisme: nova edició de l’ACOL

04/01/2023 | Notícies

S’apropa la convocatòria ACOL 2023 i amb voluntat de mobilitzar el major nombre d’entitat participants, la Comunalitat de Sants convoca una sessió informativa per resoldre tota mena de dubtes el dia 11/01/2022 a les 18.00. La sessió tindrà lloc a Coòpolis.

Les entitats que decideixin fer ACOL tindran suport en la formulació i gestió del projecte. A més, comptarem amb l’advocada per a fer els tràmits d’estrangeria, tot a través d’un grup de treball de la XACO.

El dia 17 de gener també tindrà lloc el taller formatiu sobre el procés de regularització de persones migrants a través del programa ACOL, dirigit a persones migrants en situació irregular pel seu empoderament en la realització de processos de regularització. Podeu fer la inscripció a aquest taller impartit per T.I.C.T.A.C. a través d’aquest enllaç

Què és l’ACOL?

L’ACOL és una subvenció de la Generalitat a través de la qual es pot realitzar un contracte a 40h a una persona que compleixi les condicions de l’arrelament social perquè pugui obtenir el permís de residència. El SOC subvenciona els contractes de treball de 12 mesos de durada a jornada completa. Així mateix, i amb caràcter opcional, se subvencionen hores d’acompanyament a les entitats que les sol·licitin.

Quin és l’objectiu?

Les persones en situació irregular que compleixen les condicions d’arrelament social necessiten un contracte de treball per obtenir el permís de residència. La línia ACOL incentiva i facilita que administracions i entitats sense ànim de lucre puguin contractar i contribuir a la regularització administrativa de persones migrades.

Qui pot contractar?

  • Els ajuntaments i els consells comarcals o, en el seu lloc, els seus organismes autònoms, o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, dependents o que hi estan vinculades.
  • Les entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes i amb centre de treball a Catalunya.

A qui es pot contractar?

Les persones en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social i que compleixin els requisits específics establerts a la resolució de convocatòria.

Terminis de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds del comença el dia 9 de gener de 2023 i finalitza el dia 31 de gener de 2023

+ info