Notícies

Xifres inicials de la Xarxa Comunal d’Ocupació de Sants

15/11/2022 | Notícies

 

La Xarxa Comunal d’Ocupació (XACO) ha fet balanç del primer mes i mig de desenvolupament a la darrera assemblea oberta. Les xifres de participants i d’ofertes publicades donen una idea de com s’està configurant la xarxa.

Perfil de les persones demandants de feina

S’hi han inscrit al voltant d’un centenar de persones, de les quals la major part són dones. Les persones no binàries representen gairebé el 4% de les persones demandants. Més del 55% han nascut fora de l’estat espanyol i la gran majoria tenen entre 25 i 45 anys.

Pel que fa a la situació administrativa, la meitat de les persones tenen DNI, un 28%, NIE, i el 21% restant disposa de passaport. El 76% no tenen treball, i gairebé el 15% treballa sense contracte. En quant al temps que porten a l’atur, la meitat porta en aquesta situació menys d’un any, i un 11, 7% no ha treballat mai.

Fes clic en els laterals per a veure les gràfiques

La gran majoria de les persones inscrites a la XACO no cobra prestacions per desocupació ni té altres ingressos. El 74% no té persones a càrrec. Més del 40% té formació universitària, el 18%, Batxillerat, i un 13% té estudis de formació professional. Gairebé el 31% són nadives en llengua catalana, i el 15% té un coneixement alt d’aquest idioma, mentre que el 71% té el castellà com a llengua materna i el 18,5% té un nivell alt de l’idioma.

Per sectors econòmics, els perfils de les persones demandants són sobretot d’atenció al públic, de restauració i alimentació, de logística i de formació i acompanyament. Actualment hi ha pocs perfils en el tèxtil i la confecció, en la seguretat i en l’àmbit de la salut.

Fes clic en els laterals per a veure les gràfiques

Ofertes de feina de la XACO

Per la seva banda, la XACO ha publicat ofertes de feina principalment en el sector de la restauració i l’alimentació, la formació i l’ensenyament, i en l’àmbit de la cultura i els espectacles. El 91% de les ofertes publicades són d’organitzacions de l’Economia Social i Solidària, i la resta han estat ofertes de l’associació d’establiments de restauració D.O. Sants. Un 54% de les demandes de personal han vingut d’entitats membres de la XACO.

Pel que fa al tipus de contractes signats, un 36% han estat indefinits i un 27%, temporals de llarga durada. Els fixos discontinus i els temporals de curta durada han representat el 18% per cada categoria.

Fes clic en els laterals per a veure les gràfiques