Notícies

Valoracions de l’assemblea oberta de la XACO

14/11/2022 | Notícies

La setmana passada va tenir lloc vam l’Assemblea Oberta de la Xarxa Comunal d’Ocupació de la qual en van sortir reflexions força interessants que ens serveixen per avaluar el seu funcionament fins a la data actual.

D’entrada, vam constatar la dificultat de generar i trobar llocs de treball per les persones que parteixen les situacions personals més complicades. Tot i que la XACO les prioritza, moltes de les ofertes de treball que estem gestionant no són inclusives.

Per superar aquesta situació, hem decidit apostar per la formació enfocada a aquests perfils. Alhora volem treballar amb les entitats de l’ESS perquè les formacions responguin a les seves necessitats i tancar al màxim el cercle.

Tot i que trobar feina per les persones que en busquen (molts cops de forma urgent) seguirà sent una prioritat, també és vol reforçar que la XACO sigui una eina pensada per aquelles persones no poden (o tenen moltes dificultats) accedir al mercat laboral.

Una altra de les prioritats és revaloritzar l’experiència laboral i acadèmica que moltes persones tenen en el seu país d’origen, que a sovint no es tenen en compte a causa del racisme i les traves administratives.

A l’assemblea també s’ha decidit dedicar esforços a sensibilitzar les entitats de l’ESS perquè els seus processos de selecció es facintambé amb vocació de servei a la comunitat i no només amb criteris de rendibilitat econòmica, com passa a les empreses capitalistes.

D’altra banda, es vol iniciar col·laboracions amb sindicats de classe per cobrir les treballadores que troben feina gràcies a la XACO, i assegurar que fomentem un mercat laboral digne i basat en drets.

Per últim, hem constatat la dificultat per rebre ofertes que serveixin per a regularitzar persones en situació administrativa irregular. Treballarem per detectar situacions que puguin servir per regularitzar (baixes que se saben amb antelació, campanyes cícliques com estiu, nadal, etc.).